AOS west-Brabant

De scholen van onze scholengroep maken deel uit van de AOS West-Brabant. Deze wordt gevormd door 6 scholengroepen voor Voortgezet Onderwijs, drie hogescholen en 2 universiteiten. De samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een stevige, professionele opleidingsschool met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding van aankomende, startende en ervaren leraren. Leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden, zodat ze op de best mogelijke manier leren! Dat is de missie van de bij de AOS West-Brabant aangesloten scholen. Dat bereik je alleen als je met z’n allen elke dag met onderwijs en onderwijsverbetering bezig bent. Daarnaast wordt ook samengewerkt aan innovaties en onderzoek.

Het beroep leren in de school

De academische opleidingsschool (AOS) leidt studenten op voor het beroep van leraar. Dit gebeurt op de meest bijzondere èn meest logische plek die er bestaat: midden in het werkveld. Vanaf het eerste jaar is de student niet alleen student, maar ook een collega-docent op de school waar hij werkt en leert. Bovendien krijgt de student prima begeleiding van zowel de hogeschool of universiteit, als de opleidingsschool. Aan het eind van de opleiding is de student een gekwalificeerde docent die stevig in z’n schoenen staat, al een mooi stuk praktijkervaring op zak heeft en weet wat hij te bieden heeft!

Structuur

In een academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Ook doen docenten van deze scholen onderzoek naar de lespraktijk van hun eigen school. In onze scholen werken docenten, een opleidingscoördinator, schoolopleiders, een of meerdere instituutsopleiders en vele werkplekbegeleiders samen om de studenten van de hbo- en wo-instellingen op te leiden tot leraar 1e of 2e graad.

Meer informatie vindt u op de website van AOS West-Brabant: http://aoswestbrabant.nl.

Bibliotheek Midden-Brabant

Het Dr. Mollercollege neemt samen met alle andere middelbare scholen in Waalwijk deel aan een project uit het Waalwijk Taalrijk beleid https://www.waalwijk.nl/inwoners/waalwijk-taalrijk-2016-2020_41295).  Voor dit project “Meer leesplezier voor jongeren” hebben de scholen gezamenlijk een lokale visie op leesbevordering geformuleerd. De scholen gaan aan de hand van een eigen leesplan aan de slag met geplande activiteiten rond (vrij)lezen die de leesmotivatie en het leesplezier vergroten.

Op het Dr. Mollercollege wordt structureel tijd voor lezen ingeruimd. Doordat de scholieren allemaal aan het begin van het schooljaar een bibliotheekabonnement ontvangen, komt de hele collectie van de Bibliotheek Midden-Brabant vanzelf dichtbij. https://www.bibliotheekmb.nl/vestigingenoverzicht/vestigingen.196610.html/de-bibliotheek-waalwijk/

De vaste leesconsulent van de Bibliotheek  Midden-Brabant levert het hele jaar door ondersteuning aan de docenten en voert eventueel lessen in de klas uit m.b.t. leesplezier. Voor komend schooljaar sluit het Dr. Mollercollege weer aan bij landelijke leesbevorderingsactiviteiten zoals Read2me! (de voorleeswedstrijd voor brugklassen). Misschien komt komend jaar de beste regionale voorlezer wel van deze school (link naar filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=HW74XqaDYKQ )!

Contactpersonen bij de Bibliotheek  Midden-Brabant: Jacqueline van der Heijden en Ank Joosen

Contactpersoon Dr. Mollercollege: Rosanne Melfor

VO-HO-netwerk

In de regio Den Bosch/Tilburg bestaat een actief samenwerkingsverband tussen VO- en HO-scholen. Het doel van de samenwerking is de aansluiting van het voortgezet onderwijs (havo) op het hoger onderwijs (hbo) te verbeteren. Enerzijds is het van belang dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs op een proactieve manier kennismaken met het hoger onderwijs en de bijbehorende competenties en vaardigheden en anderzijds willen hbo-instellingen op de hoogte blijven van de leefwereld, behoeften en wensen van VO-scholen en hun leerlingen. Het netwerk richt zich ook op de inhoudelijke aansluiting van het onderwijs, zodat docenten in het voortgezet onderwijs weten welke competenties en vaardigheden op het hbo gevraagd worden van studenten en hoe zij daar in hun vaklessen ruimte voor kunnen maken.

Concrete voorbeelden uit het VO-HO-netwerk: er zijn schakelmodules opgezet, die leerlingen uit havo 5 de kans geven een module in het hoger onderwijs te volgen. Daarnaast kunnen ook leerlingen uit havo 4 kennismaken met het hbo tijdens de zogeheten hbo-oriëntatiemorgen.