• Cijfer <6.
 • Leerlingen met een cijfer >6 komen pas in aanmerking als er nog ruimte is in de
  betreffende studieles.
 • Tijdens de rapportvergadering geeft de vakdocent door welke leerlingen volgens
  hem/haar studieles zouden moeten volgen.
 • De studieles is niet verplicht voor leerlingen, maar wordt wel dringend geadviseerd.
 • Bij deelname is het echter niet vrijblijvend of optioneel om te gaan.
 • De studieles-coördinator stuurt na de rapportvergaderingen via Magister een bericht
  aan de betreffende leerlingen en ouders dat ze worden geadviseerd deel te nemen
  aan de studielessen.
 • De vakdocent/mentor controleert bij de eerste studieles aanwezigheid en geeft aan
  de studieles-coördinator door welke leerlingen afwezig waren.
  De mentor gaat vervolgens met die leerling(en) in gesprek waarom ze er niet waren en of ze
  alsnog deel willen nemen.