Alle scholen beschrijven in het schoolondersteuningsplan (SOP) de eigen doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de ondersteuning. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat. Alle scholen binnen ons SWV hebben beschreven welke zorg de school kan bieden in de basisondersteuning van de school. Niet alle leerlingen kunnen we op een geschikte manier begeleiden. Voor onze school zijn dat bijvoorbeeld leerlingen die behoren tot de categorieën ODD, NLD, bepaalde angstfobieën, reactieve hechtingsstoornis, en verstandelijke handicap.

SOP Dr. Mollercollege 2018-2022