Wat is het?

Leerlingen uit de bovenbouw (h/v) verzorgen bijlessen voor leerlingen uit alle leerjaren die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

De bijles-verzorgende leerlingen melden zich vrijwillig aan (eventueel op oproep door de mentoren) bij de coördinator, mevrouw H. Nugteren. Ze geven hierbij aan in welk(e) vak(ken) ze bijles willen geven.

Vervolgens melden leerlingen die ondersteuning willen zich via de mentoren bij dezelfde coördinator aan. Deze zoekt een match qua vak (en eventueel type leerling), brengt de leerlingen met elkaar in contact en licht de mentor in zodat die met de ouders contact kan zoeken (onder andere voor de financiële bijdrage).

Wat kost het?

Per 50 minuten ontvangt de leerling die bijles geeft € 5,-. Betaling regelen ze onderling, in afstemming met de ouders van de leerling die de ondersteuning ontvangt. De leerlingen regelen samen hoe vaak en wanneer ze samen komen. Begeleiding dient plaats te vinden op school.
Als de begeleiding stopt, dient de mentor of de leerling die de bijles verzorgt, dit zelf even bij de coördinator aan te geven.

Opbrengst

Voordelen voor de verzorger van de bijles: kleine bijverdienste en je leert immers het meest als je het een ander uit kunt leggen.
Voordeel voor de leerling die de bijles ontvangt: op een goedkope manier extra ondersteuning in het vak, op een vertrouwde plek en door een medeleerling van de school (dus afgestemd op doelgroep).