Met de komst van Passend Onderwijs is het van een nog groter belang dat duidelijk is omschreven welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen met een hulpvraag. Door het toekennen van faciliteiten aan leerlingen die daar recht op hebben, willen we bereiken dat de onderwijsbelemmering grotendeels wordt gecompenseerd of zelfs wordt weggenomen.

Het protocol ondersteunende faciliteiten geeft informatie over hoe we op het Dr. Mollercollege omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben. Het kan hierbij gaan om faciliteiten die worden toegekend op basis van een diagnose zoals dyslexie, AD(H)D of autisme of om faciliteiten die we tijdelijk toekennen, bijvoorbeeld ten gevolge van een blessure. Ook wordt de procedure rondom het signaleren van en screenen op kenmerken van dyslexie, dyscalculie en opvallend gedrag in dit protocol toegelicht.

Ondersteuning: Wie?

Ondersteuning: Wat?

Mentor

De mentor speelt de centrale rol bij de begeleiding van de leerlingen en is de contactpersoon voor ouders. Het mentoraat is dus de basis voor de geïntegreerde aanpak van de begeleiding van het leerproces, de persoonlijke begeleiding en de keuzebegeleiding.

Zorgcoördinator

Mevrouw Masja de Kok is de zorgcoördinator van onze school. Zij coördineert de ondersteuning zoals wij die op onze school aanbieden. Tevens is zij anti-pestcoördinator.

Leerlingenbegeleider

Onze school kent twee leerlingenbegeleiders: mevrouw Anke Rooijakkers en mevrouw Natasja Duijster.
De leerlingenbegeleider probeert op school voor kinderen een ruggensteun te zijn bij sociaal-emotionele problemen.

Decaan

Mevrouw Simone Kouwenberg is de decaan van onze school. De schooldecaan is een functionaris die de leerlingen van onze school in overleg met de ouders begeleidt bij de studie-­ en beroepskeuze.

Vertrouwenspersoon

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld voor leerlingen: mevrouw Katrien Cohen en mevrouw Dorianne Boselie.

Faciliteitenkaart

Deze kaart geeft recht op extra faciliteiten bij het maken van schriftelijke toetsen. De kaart is verstrekt op basis van een diagnostisch rapport waaruit blijkt dat extra faciliteiten gerechtvaardigd zijn.

Dispensatie

In het inrichtingenbesluit van de wet op voortgezet onderwijs is informatie opgenomen over mogelijke dispensaties. Het beleid hierin is verschillend voor havo en vwo én de onderbouw en de bovenbouw.

Studieles klas 1 en 2

Elke vakdocent van een leerling die lager dan een 6 scoort kan een leerling adviseren deel te nemen aan de studielessen.

Leerlingen ondersteunen leerlingen

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tegen een kleine vergoeding bijlessen voor leerlingen uit alle leerjaren die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining

Lyceo verzorgt tegen betaling huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining in onze school. Bij Lyceo is het kennisniveau van de leerling het vertrekpunt. Omdat Lyceo regelmatig contact heeft met mentoren en docenten kunnen zij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van de leerling. Lyceo werkt altijd in kleine groepen, zodat de leerling de aandacht krijgt die het nodig heeft.

Help mij slagen
Onze school werkt samen met het online-examenprogramma “helpmijslagen.nl”. Van deze tool kunnen al onze examenleerlingen gratis een aantal online-trainingen volgen.