Het Dr. Mollercollege is een school met een missie: ‘samen maken wij jouw ambities waar’. Met de komst van Passend Onderwijs is het van een nog groter belang dat duidelijk is omschreven welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen met een hulpvraag. Door het toekennen van faciliteiten aan leerlingen die daar recht op hebben, willen we bereiken dat de onderwijsbelemmering grotendeels wordt gecompenseerd of zelfs wordt weggenomen.

Het protocol ondersteunende faciliteiten geeft informatie over hoe we op het Dr. Mollercollege omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben. Het kan hierbij gaan om faciliteiten die worden toegekend op basis van een diagnose zoals dyslexie, AD(H)D of autisme of om faciliteiten die we tijdelijk toekennen, bijvoorbeeld ten gevolge van een blessure.

We schetsen in dit protocol een beeld van de afspraken, procedures en officiële regelingen die er bestaan rondom dit thema. Tevens wordt de procedure rondom het signaleren van en screenen op kenmerken van dyslexie, dyscalculie en opvallend gedrag toegelicht.

Het protocol is een aanvulling op SchoolOndersteuningsPlan (SOP)

Het protocol ondersteunende faciliteiten is hier te vinden.