De ondersteuningsstructuur binnen onze school

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan de mentor en de leerling coördinator kunnen bieden; bijvoorbeeld door omstandigheden thuis, ziekte of sociaal-emotionele problemen. Zo’n leerling kan dan aangemeld worden bij de zorgcoördinator. Een leerling kan – afhankelijk van de problematiek – besproken worden in het interne ondersteuningsteam (IOT). In het interne ondersteuningsteam zitten professionals die over een bepaalde expertise beschikken op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding en leerprocesbegeleiding. Vanuit dit overleg worden de vervolgstappen bepaald. Deze vervolgacties kunnen o.a. zijn:

  1. Gesprek met een leerlingbegeleider
  2. Screening o.a. dyslexie, dyscalculie, gedrag door een orthopedagoog
  3. Aanmelding voor een consult bij de GGD
  4. Aanmelding consult bij de opvoedingsdeskundige
  5. Sociale vaardigheidstraining
  6. Faalangstreductietraining
  7. Examenvreestraining
  8. Studievaardigheidstraining
  9. Zorg voor Jeugd (Onze school is signaalgever voor het landelijke signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd”).

Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van onze school, mevrouw de Kok (0416-332863 of m.dekok@drmollercollege.nl).

Voor verdere informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar ons Schoolondersteuningsplan.