Als leerlingenraad zijn wij constant bezig om de leerlingen zo veel mogelijk bij ons te betrekken. Niet alleen als raad, maar zeker ook over het uitwisselen van ideeën die het beste zijn voor de school én de leerlingen.

Referenda voor leerlingen Dr. Mollercollege

Na veel gesprekken, vergaderingen en onderhandelen is het gelukt! Leerlingen van het Dr. Mollercollege krijgen het recht om hun stem te laten horen doormiddel van raadgevende referenda.

Zo’n raadgevend referendum wordt met name gebruikt om bepaalde ideeën te toetsen en om iedereen te betrekken bij de leerlingenraad van onze school. Elke willekeurige leerling kan bij de leerlingenraad een raadgevend referendum aanvragen, mits het voorstel gesteund wordt door negen andere leerlingen. Vervolgens bepaalt de leerlingenraad of het nodig is om het voorstel referendabel te maken. Een raadgevend referendum kan aangevraagd worden als een voorstel valt binnen de volgende 4 thema’s: onderwijsaanbod, organisatie, gebouw en regels. Op maandag 28 mei a.s. zal de campagneweek van start gaan en vervolgens mogen de leerlingen op 5 en 6 juni a.s. voor het eerst gaan stemmen over de volgende stelling:

‘’De indeling van het atrium moet veranderen.’’

Wij hopen op veel enthousiasme en op een hoge opkomst tijdens de stemming, want de uitslag is pas geldig als 30% van de stemgerechtigden daadwerkelijk heeft gestemd.

Leerlingenraad Dr. Mollercollege

Het volledige reglement vind je hier.

Mocht je ideeën, oplossingen, etc. hebben voor onze LLR. Laat je stem horen en laat het ons weten via: leerlingenraad@drmollercollege.nl.

Poster raadgevend referendum