Beste Mollerianen,

De Leerlingenraad van onze school bestaat uit elf leerlingen van verschillende leerjaren en niveaus. Wij komen om de twee weken bij elkaar om alle leerlingen van het Dr. Mollercollege te vertegenwoordigen in een vergadering. In deze vergaderingen worden actuele punten besproken die spelen in de school. Het is aan ons de taak om hierover te discussiëren en oplossingen te formuleren die ten goede komen aan de leerlingen. Samenwerking in de Leerlingenraad is cruciaal voor het creëren van een school waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen onderdeel van wil uitmaken, zowel voor huidige als toekomstige leerlingen.  Wij overleggen vaak met de directie, omdat je het -waarmaken van ambities- alleen kunt bereiken door samen te werken.

Mocht je vragen, ideeën, tips en tops hebben, laat je stem horen en laat het ons weten! Of ben je geschikt om alle leerlingen te vertegenwoordigen? Meld jezelf aan door je naam,  je klas en een korte motivatie naar ons toe te sturen. Je kunt ons bereiken via: leerlingenraad@drmollercollege.nl.

Leden:

 • Daisy Momotenko (voorzitter)
 • Manouk Voorn (vice-voorzitter)
 • Bas Schuurmans (secretaris)
 • Niek Brok
 • Iris van Son
 • Tijn van den Velden
 • Jochem van der Pol
 • Siem van den Velden
 • Jip Remmerswaal
 • Eline Moolenschot
 • Luuk Bax
 • Pepijn Smits
 • Sjoerd Pieters