Vakkenpakket digitaal invullen

In klas 3 kies je één van de vier profielen met een daarbij behorend vakkenpakket, welke je in de bovenbouw gaat volgen. Gedurende het schooljaar in klas 3 ga je, tijdens mentorles maar ook zelfstandig, onderzoeken welk profiel en vakkenpakket het beste past bij jou én jouw toekomst.

Naar aanleiding van jouw onderzoek, kies je in januari 2018 een voorlopig vakkenpakket. Dit doe je digitaal in Zermelo.

Klik hier om in te loggen bij Zermelo.

Uitleg over het invullen van het vakkenpakket in Zermelo vind je hier. Je vult digitaal jouw vakkenpakketkeuze in, waarna je het uitprint en zelf én door jouw ouder(s)/verzorger(s) laat ondertekenen. Het uitgeprinte formulier lever je op 24 januari 2018 in bij je mentor.

In de loop van februari krijg je een advies van je vakdocenten over het volgen van vakken in de bovenbouw. Naar aanleiding van dat advies, maak je begin maart definitief de keuze voor een vakkenpakket. Dit doe je wederom in Zermelo en levert het formulier, ook ondertekend, op 9 maart 2018 in bij je mentor. Je vakkenpakket wordt na 9 maart definitief verwerkt.

Met vragen over het invullen van je profielkeuze kun je terecht bij je mentor of de decaan.

 

Simone Kouwenberg, decaan havo/vwo