ICT op het Moller

In het schooljaar 2020-2021 starten we met laptops in leerjaar 1. De veranderende samenleving, het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering zijn de bron van onze ontwikkeling. Een steeds meer digitaliserende samenleving vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van onze leerlingen. De ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden vinden wij belangrijk in ons onderwijs en de inzet van laptops ondersteunt hierbij. De inzet van een laptop en ICT is geen doel op zich maar een middel om onze onderwijsontwikkeling te ondersteunen. Met deze vaardigheden zijn onze leerlingen beter voorbereid op de (digitale) toekomst. Leerlingen leren zelfstandig werken, kritisch denken, worden meer eigenaar van hun werk, leren verantwoordelijkheid te nemen en leren goed om te gaan met een laptop.

We willen leerlingen ICT-vaardigheden aanleren, mediawijs maken, digitale geletterdheid vergroten, bewust maken en kritisch laten nadenken over de betrouwbaarheid van bronnen en verschillende vormen van (sociale) media. Dit houdt in dat onze leerlingen in de eerste klas dagelijks gebruik maken van een laptop. Bij bijna alle vakken zal het device een rol in het lokaal innemen. Denk daarbij ook aan digitale leeromgevingen, digitale lesboeken, het werken in een online werkboek maar ook persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken, experimenteren maar ook praktijkopdrachten zullen veelal online worden gemaakt. De leerling gaat nadenken over zijn of haar identiteit in de digitale wereld. Daarnaast gaat hij/zij werken aan zijn/haar bestaande kennis over deze digitale wereld en de omgang hierin met anderen.

Leerlingen werken bij ons op school met Microsoft 365, er wordt veel gewerkt met de bekende applicaties zoals Word en PowerPoint maar wij gebruiken ook andere (Microsoft) applicaties in onze lessen.