Het Dr. Mollercollege wil internationalisering breed inzetten om de leerlingen zich bewust te laten worden van de internationale omgeving waarin wij leven en hun rol daarin. Hiervoor is een aantal voor de hand liggende redenen.

Het is in onze meer en meer internationaal georiënteerde samenleving onmogelijk het buitenland in al zijn facetten links te laten liggen. Voor een goede voorbereiding van onze leerlingen op hun latere leven is een grotere nadruk op internationalisering in het aangeboden onderwijs van groot belang.

Ook is het inhoud geven aan internationalisering een integraal onderdeel van het tto programma. Het EP, als bewaker van de kwaliteit van de tto scholen in Nederland, stelt een goede invulling van dit aspect dan ook als eis.

In de komende jaren wordt er gewerkt aan het verder vormgeven van internationalisering voor alle leerlingen als een rode draad door de opleiding heen. Activiteiten die daarbij denkbaar zijn of al plaatsvinden zijn o.a. contacten met leeftijdgenoten middels online platforms, samenwerken aan thematische opdrachten met leeftijdgenoten via internet, bezoek aan internationaal georiënteerde bedrijven/organisaties in de regio, dagexcursies naar steden in buurlanden waarbij de cultuur van stad en/of land centraal staan, reizen met daarin onderdelen waarbij onze leerlingen leeftijdgenoten ontmoeten op de plaats van bestemming, en uitwisselingsreizen waarbij de landen wederzijds bezocht worden.

Elk jaar zal het aanbod net weer anders zijn. De school werkt aan continue actualisering van de mogelijkheden die leerlingen geboden worden.

Dr. Mollercollege “Global Citizen school”

Met ingang van 1 oktober 2019 mogen we onze school een “Global Citizen school” noemen.  We maken nu deel uit van een netwerk van ongeveer 70 scholen die allemaal willen werken aan de ontwikkeling van het wereldburgerschap. We willen leerlingen opleiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. Dit streven beperkt zich niet tot onze TTO-afdeling, maar geldt voor alle onze leerlingen. We willen lessen met een intercultureel tintje (eTwinning, taaldorp, gastdocenten) aanbieden voor alle vakken. De uitwisseling met een buitenlandse school en reis vormt een belangrijk thema. En tot slot is er extra aandacht voor het talenonderwijs. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en plannen.