Eind 2011 hebben de leden van de VO-raad (de sectororganisatie voor het Voortgezet Onderwijs) ingestemd met de toelatingscode vmbo-havo vanwege de wenselijkheid te komen tot duidelijkere, transparantere en eenduidigere toelatingseisen voor het doorstromen van gediplomeerde 4 vmbo leerlingen naar 4 havo.

Voorop blijft staan dat het bevoegd gezag beslist of een leerling daadwerkelijk wordt toegelaten, maar het uitgangspunt van deze code is wel dat zo veel mogelijk kansen aan de leerlingen wordt geboden.

De code verplicht de scholen voor havo en vmbo in een regio met elkaar afspraken te maken over de doorstroming van hun 4 vmbo leerlingen. Deze afspraken moeten binnen de kaders van de toelatingscode van de VO-raad blijven. De scholen die over deze code overleg hebben gevoerd zijn: SG De Overlaat, het Willem van Oranjecollege en de scholen van OMO SG De Langstraat: het d’Oultremontcollege in Drunen, het Dr. Mollercollege in Waalwijk, de Walewyc-mavo in Waalwijk en het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel.

De scholen hebben hun afspraken vastgelegd in de onderstaande code.

Toelatingscode vmbo-havo 2012