Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 op het Dr. Mollercollege willen starten, kunnen zich aanmelden op:

  • Maandag 11 maart 2019 tussen 18.30 en 20.30 uur (leerlingen met achternaam beginnend met A t/m M)
  • Dinsdag 12 maart 2019 tussen 18.30 en 20.30 uur (leerlingen met achternaam beginnend met N t/m Z)

Bij de inschrijving neemt u de volgende formulieren mee:

  • Het adviesformulier. Dit formulier krijgt u via de basisschool en hier staat op welk advies de groepsleerkracht heeft gegeven.
  • Het aanmeldingsformulier van onze school. Dit krijgt u mee op school.
  • Een kopie van het paspoort of identiteitskaart. Graag beide zijden van de identiteitskaart kopiëren. Hierop staat ook het Burgerservicenummer (BSN).

Wat gebeurt er na aanmelding?

Als alle leerlingen zich hebben aangemeld maken we afspraken met alle groepsleerkrachten van groep 8. We spreken dan de leerlingen door en bespreken ook het Onderwijskundig Rapport (het POVO-formulier). We wisselen informatie uit (de zogenaamde ‘warme overdracht’).

Voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven geldt dat onze school binnen 6 tot 10 weken laat weten of uw kind wordt toegelaten. Wordt uw kind niet toegelaten dan komt onze school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg.

Wanneer worden de brugklasleerlingen ontvangen op de nieuwe school?

Op dinsdag 18 juni 2019 worden al onze nieuwe leerlingen om 14.00 uur op de nieuwe school ontvangen. Ze maken dan kennis met de mentor en de nieuwe klas. Er wordt op die middag ook al een pasfoto gemaakt.

Voor extra informatie over de brugklas kun je contact opnemen met mevrouw R. Melfor (r.melfor@drmollercollege.nl of 0416-332863)

Leerlingen die zich willen aanmelden voor havo klas 2 t/m 5 kunnen contact opnemen met mevrouw R. Melfor (r.melfor@drmollercollege.nl of 0416-332863).

Leerlingen die zich willen aanmelden voor vwo klas 2 t/m 6 kunnen contact opnemen met de heer J. Dierx (j.dierx@drmollercollege.nl of 0416-332863).

Hier vindt u het aanmeldingsformulier digitaal.