Aanmelddata

Leerlingen die in schooljaar 2021-2022 op onze school willen starten, kunnen zich aanmelden op:

  • Maandag 8 maart 2021 tussen 18.30 en 20.30 uur (leerlingen met achternaam beginnend met A t/m J).
  • Dinsdag 9 maart 2021 tussen 18.30 en 20.30 uur (leerlingen met achternaam beginnend met K t/m Z).

Bij de inschrijving neem je de volgende formulieren mee:

  • Het adviesformulier. Dit formulier krijg je via de basisschool en hier staat op welk advies de groepsleerkracht heeft gegeven.
  • Het aanmeldingsformulier van onze school. Dit krijg je mee op de basisschool.
  • Paspoort of identiteitskaart waarop de juiste schrijfwijze van de naam van de leerling staat, alsmede het  Burgerservicenummer (BSN).

Wat gebeurt er na aanmelding?

Als alle leerlingen zich hebben aangemeld maken we afspraken met alle groepsleerkrachten van groep 8. We spreken dan de leerlingen door en bespreken ook het Onderwijskundig Rapport (het POVO-formulier). We wisselen informatie uit (de zogenaamde ‘warme overdracht’).

Voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven geldt dat onze school binnen 6 tot 10 weken laat weten of je kind wordt toegelaten. Wordt je kind niet toegelaten dan komt onze school met een voorstel voor een beter passende plek voor je kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg.

Wanneer worden de brugklasleerlingen ontvangen op de nieuwe school?

Op dinsdag 22 juni 2021 worden al onze nieuwe leerlingen om 14.00 uur op onze school ontvangen. Ze maken dan kennis met de mentor en de nieuwe klas. Er wordt op die middag ook al een pasfoto gemaakt.

Voor extra informatie over de brugklas kun je contact opnemen met mevrouw R. Melfor (r.melfor@drmollercollege.nl of 0416-332863)

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor de brugklas