De wijze waarop klas 3 TTO wordt afgesloten

1. Engelse taal

De TTO 3-leerling moet bewijzen dat hij/zij aan het einde van het schooljaar ERK niveau B2 heeft (zie deze brochure). Dit niveau toetsen we met behulp van het Checkpoint Examen dat in april op school wordt afgenomen. Het examen richt zich op de volgende vaardigheden: lezen, schrijven en het gebruik van de Engelse taal. Het Checkpoint Examen wordt beoordeeld door een externe corrector. Luistervaardigheid en spreekvaardigheid zullen worden beoordeeld door de English-plusdocent van de leerling. Leerlingen die het B2 niveau niet halen, krijgen geen tto-certificaat en mogen niet deelnemen aan het Cambridge/pre-IB programma dat in leerjaar 4 wordt aangeboden. Wel is het zo dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een herkansing die in het volgend schooljaar gaat plaatsvinden. Leerlingen die slagen krijgen dan alsnog hun tto-certificaat.

2. EIO (European and International Orientation)

Aan het einde van leerjaar 3 moet het EIO dossier compleet zijn.

3. Commitment

Het commitmentcijfer, het spreken van Engels/Frans in de les, moet voldoende zijn.

4. Jaarafsluiting

De leerlingen moeten een presentatie geven over hun uitwisseling/reis.

5. De uitwisselingsreis of buitenlandse reis

Wij streven ernaar om al onze TTO 3-leerlingen aan een uitwisselingsreis te laten deelnemen en wel in de tweede activiteitenweek. De ervaring leert dat het niet altijd mogelijk is om een uitwisseling te regelen. Mocht dat het geval zijn, dan is een alternatief een buitenlandse reis. Deze moet voldoen aan de EIO-eisen (European and International Orientation). Hierbij is dan geen sprake van wederzijds bezoek.

6. Klas 4 CAE/pre-IB

In klas 3 krijgen leerlingen informatie over Engels in klas 4, 5 en 6. In klas 4 hebben leerlingen de gelegenheid om CAE (Cambridge Advanced English) en pre-IB (International Baccalaureate) te doen. De inhoud van de vakken wordt nader toegelicht aan de leerlingen. De docenten Engels zullen in de loop van het schooljaar advies uitbrengen of het wel of niet verstandig is voor een leerling om in de bovenbouw door te gaan met CAE/pre-IB. De definitieve keuze wordt pas gemaakt, nadat de resultaten van het Checkpoint Examen bekend zijn. Als een leerling het B2 niveau niet heeft gehaald, kan hij niet deelnemen aan het Cambridge programma in leerjaar 4.