Frequently Asked Questions

Waar staat de afkorting tto voor?
Tweetalig onderwijs.

Wat houdt tweetalig onderwijs in?
Binnen het tweetalig onderwijs wordt in de eerste drie schooljaren minstens de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Dat betekent dat Engels de voertaal van docenten én leerlingen is. De boeken, werkstukken en toetsen zijn ook in het Engels.

Op welk niveau wordt tweetalig onderwijs gegeven?
Vwo en havo.

Wanneer kun je tot het tto toegelaten worden?
Je moet een positief advies van de basisschool hebben. Daarnaast schrijf je een korte motivatiebrief tijdens de inschrijvingsavond in maart.

Zijn er nog andere verschillen tussen het tweetalig onderwijs en het
reguliere?
Jazeker. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering en is er meer dan gemiddelde aandacht voor de culturele en algemene ontwikkeling van de leerlingen.

Waarom wordt tweetalig onderwijs niet tot en met het eindexamen
gegeven?
Het eindexamen mag (nog) niet in het Engels worden afgenomen. Vanaf klas 4 werken de leerlingen toe naar de Nederlandstalige examens voor alle vakken.

Stopt het tweetalig onderwijs na klas 3?
Als de leerlingen de eerste drie leerjaren succesvol hebben afgerond, wordt dat beloond met een diploma: het Junior Certificate. Vanaf klas 4 (de tweede fase) kunnen leerlingen zich voorbereiden op het International Baccalaureate (IB), dat is een internationaal erkend examen voor het vak Engels. Daarnaast krijgen de vwo-leerlingen in klas 4 les ter voorbereiding op de Cambridge Advanced English examens (CAE) en de havo-leerlingen ter voorbereiding op de Cambridge First Certificate examens (FCE)

Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd?|
Alle tto-scholen worden gecontroleerd door het Europees Platform (EP). Het EP is het landelijk coördinatiepunt voor tweetalig onderwijs. In deze functie draagt het EP zorg voor de ontwikkeling van tto, het verstrekt informatie aan scholen en ondersteunt scholen die met tto willen beginnen of al bezig zijn. Zij zorgen ook voor de certificering van scholen d.m.v. inspectie op tto-scholen. En vanaf 2011 is het Dr. Mollercollege een officieel junior tto-school.

Is het tto alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?
Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk. We beginnen vanaf het begin. Het gaat vooral om de motivatie en interesse.

Kan een kind met dyslexie tto doen?
Ja, natuurlijk. Dit hoeft geen belemmering te zijn.

Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat
overgestapt wordt op het Engels?
Nee. Wel zal er tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Na de kerstvakantie wordt er vrijwel 100% Engels gesproken.

Brengt het tto extra kosten met zich mee?
Ja. Vanwege de kosten van extra activiteiten, boeken, scholing, excursies, e.d. wordt van de ouders een bijdrage gevraagd. Kosten zitten tussen € 325,00 en € 475,00 afhankelijk van het leerjaar.

Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in
het tto?
Nee, het Nederlands is en blijft de moedertaal; er zijn geen negatieve gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het tto. Ze zijn vaak zelfs beter. Leerlingen houden gedurende de 3 tto-jaren een PIF (Personal Idiom File) voor ieder vak bij zodat ze bekend zijn met woorden en terminologie in zowel het Nederlands als in het Engels.

Hoe zijn de eindexamenresultaten van de leerlingen?
Op tto-scholen blijken de eindexamenresultaten van deze leerlingen zeker niet onder te doen voor die van de overige leerlingen. Ze zijn vaak zelfs beter.

Kan elke docent zo maar zijn vak in het Engels geven?
De docenten die hun vak in het Engels geven hebben een diploma voor Cambridge Advanced English (CAE) of Cambridge Proficiency English (CPE). Ook krijgen de docenten elk jaar bijscholing.

Kan ik me al aanmelden?
Nee, dat kan alleen in maart, tijdens de inschrijvingen.

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over tweetalig onderwijs op
het Dr. Mollercollege?
Voor vragen over het tto kun je terecht bij mevr. j.levy@drmollercollege.nl en bij mevr. k.yuce@drmollercollege.nl

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs
in het algemeen?
Op de site van het Europees Platform (www.epf.nl) staat de meest informatie. Je treft op deze site ook meerdere links naar websites over dit onderwerp.