Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Wilt u meer weten over Passend Onderwijs?

Info passend onderwijs op het Dr. Mollercollege

 

Op onderstaande website vindt u alle informatie over Passend Onderwijs in onze regio. Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09 is een stichting opgericht door de besturen van de scholen in:

  • De Langstraat;
  • Land van Heusden en Altena;
  • Tilburg en ‘s-Hertogenbosch (besturen voor voortgezet speciaal onderwijs).

In de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat zitten namens OMO Scholengroep De Langstraat twee leden. De afgevaardigde namens het personeel is dhr. Mathieu Musters van het d’Oultremontcollege. De afvaardiging namens de ouders is momenteel vacant.

Meer informatie over de OPR vindt u op de site van SWV De Langstraat.

SWV VO De Langstraat