Open dagen, meelopen en proefstuderen

Ben je je aan het oriënteren op vervolgopleidingen? Bezoek dan één of meerdere open dagen op verschillende scholen. Een overzicht van alle open dagen in Nederland vind je hier.

Naast het bezoeken van open dagen kan het interessant zijn om een meeloopdag of proefstudeerdag te volgen bij een opleiding die jou aanspreekt. Je kunt je daarvoor aanmelden via de website van de desbetreffende opleiding. Je moet hiervoor altijd verlof aanvragen op school.

 

Verlof aanvragen doe je als volgt:

  1. Je vraagt verlof voor de activiteit aan bij de decaan – via s.kouwenberg@drmollercollege.nl of Magister. Vermeld in je aanvraag de naam van de school, opleiding en een korte motivatie (waar sta je in je keuzeproces en wat verwacht je van de activiteit?).
  2. Je ontvangt een reactie van de decaan. In principe worden aanvragen goedgekeurd, mits je kan motiveren waarom je de activiteit wilt ondernemen en er geen mogelijkheid is om de activiteit op een ander moment te volgen (bijvoorbeeld op zaterdag of einde van de middag). Ook mogen er geen schoolexamens zijn ingepland op die dag. De decaan stuurt meteen ook een Reflectieformulier buitenschoolse LOB activiteit mee.
  3. De verzuimcoördinator verwerkt het verlof in Magister.
  4. De buitenschoolse LOB-activiteit (meeloopdag/proefstuderen/intake-activiteit) vindt plaats.
  5. Binnen één week na de activiteit upload je het ingevulde reflectieformulier in jouw digitale LOB-portfolio op dedecaan.net en stuur je de decaan een mail met daarin een bevestiging dat het reflectieformulier is toegevoegd aan je LOB-portfolio.

Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste stof.