De schoolleiding en de leerlingenraad hebben samen het leerlingenstatuut opgesteld.

Hier is het leerlingenstatuut te vinden.