Onderstaande afspraken en huisregels hebben tot doel een goede gang van zaken op school te bevorderen

Afspraken en huisregels leerlingen 2017-2018

Hier vind je een beknopte versie van de huisregels.