Onze school is lid van de stichting Havisten Competent (HaCo). HaCo is een netwerk van 31 havoscholen in Nederland. Deze scholen kiezen voor een eigen aanpak om hun havoleerlingen voor te bereiden op een mooi diploma en een goede overgang naar het hbo. Dit doen ze door de voor het hbo relevante competenties centraal te stellen. Meer informatie over Havisten Competent vindt u hier.

Hbo-studenten die tijdens de havo-opleiding het programma Havisten Competent doorlopen, hebben daar in hun propedeuse aantoonbaar voordeel van ten opzichte van andere studenten (onderzoek Kohnstamm Instituut, 2010). HaCo wordt erkend als excellentieprogramma door de VO-raad en het Europees Platform.

In deze folder leest u wat Havisten Competent te bieden heeft.