Wij zijn een van de 35 scholen die lid zijn van de stichting Havisten Competent (HaCo). HaCo richt zich op een eigen aanpak in havo-onderwijs en een goede overgang naar het hbo. Dit gebeurt op basis van voor het hbo relevante competenties.

Meer informatie

Elke school geeft vorm aan het HaCo-programma op een eigen manier. Het Moller begint hier al mee in klas 1 en blijft zich ontwikkelen om nieuwe elementen toe te voegen aan HaCo, zowel in de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding als bij alle andere vakken, bijvoorbeeld presenteren en samenwerken.

Hbo-studenten die op de havo het programma Havisten Competent doorlopen, hebben daar in hun propedeuse aantoonbaar voordeel van ten opzichte van andere studenten (onderzoek Kohnstamm Instituut, 2010). HaCo wordt erkend als excellentieprogramma door de VO-raad en het Europees Platform.

Meer informatie over Havisten Competent vindt u hier.