Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders en de diverse geledingen van de school, zoals schoolleiding, medewerkers en bestuur te bevorderen. Belangrijk hierbij is het streven om de betrokkenheid van de ouders bij de school en het onderwijs aan hun kinderen te stimuleren en te vergroten.

De ouderraad heeft daarom contacten met o.a. de schoolleiding en de leerlingenraad. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af op de voor alle ouders toegankelijke algemene ledenvergadering. Elk jaar organiseert de ouderraad een thema­-avond waar, op deskundige wijze, een voor ouders interessant onderwerp wordt besproken. Vaak gaat het om problemen waar leerlingen op weg naar volwassenheid mee te maken krijgen. Te denken valt daarbij aan thema’s als: ‘omgaan met alcohol en drugs’, ‘omgaan met geld’ en ‘puberbrein’.

Tussentijds wordt verslag gedaan van activiteiten en mededelingen van de ouderraad via de Mollerinfo en via een eigen pagina op de website van de school. Ook treft u daar de statuten aan.

De ouderraad is vertegenwoordigd in diverse commissies w.o.:
  • Kantinecommissie;
  • Klankbordgroep TTO.
Verder is de ouderraad zichtbaar aanwezig bij de volgende activiteiten:
  • Open avond
  • Brugklasavonden
  • Diploma­-uitreiking
Contact

De ouderraad is te bereiken via het e­mail adres: ouderraad@drmollercollege.nl.