Leerlingenparticipatie

In de school wordt met regelmaat met leerlingen het gesprek gevoerd over onderwijs, de organisatie ervan en andere zaken die leerlingen willen inbrengen. De Leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en voert daartoe regelmatig overleg met de schoolleiding en met andere organen van de school. De leerlingenraad streeft naar verbetering van het leefklimaat voor de leerlingen op school en wil de contacten tussen de leerlingen bevorderen.

De leerlingenraad is bereikbaar via het e-­mailadres: leerlingenraad@drmollercollege.nl

Naast de leerlingenraad hebben leerlingen ook in de DeelAdviesRaad een stem, zij zijn er met twee leden vertegenwoordigd.

Klankbordgroepen en focusgroepen spreken met schoolleiding en docenten over het onderwijs. Bij aanpassingen in de onderwijskundige aanpak worden leerlingen gevraagd advies te geven en/of mee te denken.