Het zesde leerjaar

Vwo

In de zesde klas volgen de leerlingen les in de vakken van:

  1. Het gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding (Soloproject);
  2. Het gekozen profiel;
  3. Het vrije deel: een of meer vakken uit de andere profielen of keuzevakken.
  • Leerlingen van het gymnasium volgen les in de klassieke talen Latijn of Grieks.
  • Tot het vrije deel behoort ook het profielwerkstuk dat onder begeleiding van een vakdocent gemaakt dient te worden. Tijdens een algemene presentatieavond in de maand februari worden al deze werkstukken gepresenteerd. Ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen zijn van harte welkom. Onze vwo-5 leerlingen dienen ook aanwezig te zijn. Zij krijgen dan al een indruk van wat er komt kijken bij een profielwerkstuk. Later in het jaar starten ze zelf met het profielwerkstuk.
Examen

Het zesde leerjaar van atheneum en gymnasium is een afsluitend leerjaar. Het eindexamen speelt in dit leerjaar daarom een belangrijke rol. Het examen bestaat uit twee gedeelten:

  1. Het schoolexamen voor elk vak waarvoor ook al toetsen en opdrachten zijn gemaakt in voor­ examenklassen;
  2. Het centraal examen. Hiervoor is het werk landelijk hetzelfde.

Uit praktische overwegingen wordt aan de leerlingen van 6 vwo het vak lichamelijke opvoeding in een dubbel of blokuur aangeboden tot 1 februari in plaats van één wekelijks lesuur tot het einde van het jaar.

De leerling moet aan de voorwaarden van het schoolexamen hebben voldaan om aan het centraal examen te kunnen deelnemen. Deze worden aan het begin van het schooljaar op de website gepubliceerd in het zogenaamde programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

In de examenklas ontvangen de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) alleen nog een rapportage van de school­ examenresultaten. Daarin worden dan tot de afsluiting van het schoolexamen alle resultaten verzameld die meetellen in het schoolexamen.

Een aantal vakken uit het gemeenschappelijk deel en het vrije deel van het programma is al afgesloten voor het zesde leerjaar. Daardoor komt het laatste jaar meer nadruk te liggen op de vakken van het centraal examen. De gegevens van de eerder afgesloten vakken gaan mee naar de eindlijst en bepalen mede het CE-resultaat.