Contacten met ouders / verzorgers

Regelmatig en goed contact tussen ouders/verzorgers en school levert een positieve bijdrage aan het vormingsproces van onze leerlingen. Daarom stimuleren wij deze ontmoetingen door periodiek zowel algemene als individuele ouderavonden te organiseren. Daarnaast moedigen wij de ouders aan schoolleiding of docenten te benaderen als zij menen dat daartoe aanleiding is.

Het schooljaar start met een ‘startgesprekken’, waarbij de mentor samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers afspraken maakt over de doelen voor dit schooljaar. Gedurende het jaar wordt er steeds aan de hand van de geformuleerde doelen gekeken naar wat er nog door wie gedaan moet worden om de doelen te halen.

Contact per e-­mail: op de Mollersite vindt u de e­mailadressen van de directieleden en de docenten. U mag er van uitgaan dat u uiterlijk op de 2e werkdag na verzending een reactie ontvangt.

Ouderavonden

Na het uitreiken van de rapporten in december en maart zijn er ouderavonden met mentoren en vakdocenten waarop de resultaten van de leerlingen centraal staan. Gedurende het jaar zijn er diverse ouderavonden speciaal gericht op de keuze van het profiel en de vervolgstudie. Ouders ontvangen voor de ouderavond een uitnodiging met een korte toelichting over de inhoud van en aanmelding voor deze avond.

Informatieve avonden

Er zijn voor verschillende jaarlagen en schooltypes informatieve ouderavonden waar de keuzemogelijkheden besproken worden en waar informatie over speciale activiteiten gegeven wordt. Voor de brugklas is er daarnaast een speciale kennismakingsavond.