Activiteiten en faciliteiten

Ons beleid is er natuurlijk op gericht dat wij de ouderbijdragen zo laag mogelijk houden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons per mail informatie over de extra activiteiten en faciliteiten en de daaraan verbonden kosten. Bovendien wordt op de website van de school per opleiding een overzicht weergegeven met daarin opgenomen de per leerjaar geplande activiteiten met bijbehorende kosten. Eventuele wijzigingen in het aanbod worden hier ook tijdig aangegeven.