Geen taal is onze leerlingen te gek!

Langstraat Media heeft dit filmpje uitgezonden in het kader van de dag van de gebarentaal. Onze leerlingen hebben op school gebarentaal geleerd. Ze vonden dat vooral ook makkelijk om in de les met elkaar te communiceren, maar uiteraard vonden ze het ook passen bij de inclusiviteitsopdracht die we ook als school hebben: Iedereen hoort erbij en moet volwaardig mee kunnen doen, dus ook slechthorende leerlingen.