Fris het nieuwe schooljaar in met startgesprekken

Sinds enkele jaren worden op het Dr. Mollercollege aan het begin van het schooljaar startgesprekken gevoerd. De mentor is de spil van de begeleiding en voert vanuit deze rol een gesprek met elke leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s).

Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de mentor en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder en leerling. Daarom wordt elk jaar aan het begin van het schooljaar zo’n kennismakingsgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek wordt de gang van zaken van dit schooljaar toegelicht en wordt besproken hoe we de leerling het beste kunnen begeleiden.

De mentor zoekt samen met de leerling naar geschikte persoonlijke leerdoelen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden (plannen, samenwerken, presenteren, etc.), ontwikkeling op persoonlijk vlak (omgaan met faalangst, sociale vaardigheden, etc) of het zoeken naar extra uitdaging in het curriculum. Zo hebben we komend jaar leerlingen die gaan proberen versneld naar hun Cambridge examen toe te werken en zijn er zelfs leerlingen die zelfstandig aan de slag gaan om Chinees te leren!

Tijdens het gesprek worden heldere afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en kan er uitgesproken worden wat de school en ouders van elkaar verwachten. Gedurende het jaar is er regelmatig contact tussen de leerling en de mentor om aan de gestelde doelen te werken en aan het einde van het jaar zorgt de mentoroverdracht voor een mooie basis om het jaar erna weer een startgesprek te voeren. Waarna de hele cyclus weer begint.

Er zullen de komende weken ruim 1200 gesprekken gevoerd worden in het gebouw of via Teams.

Ons desinfectiepompje aan de hoofdingang draait overuren…