Vanaf klas 1 wordt op het Dr. Mollercollege gewerkt aan een plusdocument. Het plusdocument is een bijlage bij het diploma aan het eind van de schoollooopbaan. Het is een opsomming van alle extra activiteiten die een leerling gedurende zijn/haar schoolcarrière gedaan heeft, maar het geeft ook aan welke persoonlijke groei een leerling heeft doorgemaakt. Steeds meer vervolgopleidingen hebben een toelatingsprocedure met een gesprek over wat een leerling buiten het verplichte schoolprogramma heeft gedaan. Met dit persoonlijke plusdocument, kan een leerling dat aantonen. Als basis voor het plusdocument, houden leerlingen gedurende alle schooljaren een portfolio bij.

Hieronder zijn de documenten te downloaden die van belang zijn voor het plusdocument.

Flyer leerlingen

Handleiding plusdocument leerlingen

Format plusdocument deel A

Format plusdocument deel B

Format plusdocument deel C

Format plusdocument deel D

Heb je vragen over het plusdocument of wil je controleren of een activiteit in aanmerking komt voor het plusdocument? Neem contact op met mevrouw Verhagen of mail naar plusdocument@drmollercollege.nl.