In samenwerking met het Goethe-Institut en het Institut Français in Nederland biedt het Dr. Mollercollege versterkt onderwijs aan voor de vakken Duits en Frans, waardoor leerlingen deze talen op een hoger niveau dan vereist af kunnen sluiten. Dit houdt in dat leerlingen de kans krijgen het internationaal erkende Goethe ERK-Zertifikat voor de Duitse taal te behalen en het DELF-certificat (Diplôme d’études en langue Française) voor de Franse taal. Het Dr. Mollercollege staat voor internationalisering. Met Delf/Goethe wordt dit nog eens aangetoond.

DELF

Het DELF (Diplôme d’études en langue française) is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Dit diploma is onbeperkt geldig en internationaal erkend. Elk jaar nemen meer dan 300.000 kandidaten deel aan de examens in 165 verschillende landen. Voor leerlingen van de middelbare school is er het DELF junior, met de 4 niveaus A1, A2, B1, B2 van het algemene DELF. Wanneer de leerling voor het examen slaagt, ontvangt hij een diploma met het behaalde niveau, zonder speciale vermelding dat het om de junior-versie gaat. Het enige verschil ten opzichte van het gebruikelijke examen zijn de thema’s, die zijn aangepast aan middelbare scholieren.

GOETHE

Het Goethe-Institut is een organisatie die de instandhouding van de Duitse taal en de bevordering van de internationale culturele samenwerking tussen Duitsland en de andere landen tot doel heeft. De belangrijkste activiteit van het Goethe-Institut is het geven van onderwijs in de Duitse taal, gericht op de examens van het Europese Referentiekader. Dit gebeurt in meer dan 144 Goethe-Instituten in 80 landen, het meest in Duitsland zelf. De Nederlandse vestigingen bevinden zich in Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast organiseert en ondersteunt het Goethe-Institut een breed spectrum aan culturele evenementen, zoals presentaties over de Duitse cultuur. Goethe-Zertifikaten van het Goethe-Institut zijn internationaal erkende diploma’s voor volwassenen en jongeren en hebben een uitstekende reputatie. De examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaarden uitgevoerd. Ze documenteren objectief, en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Europese Referentiekader (ERK) en kennen 6 niveaus : A1 tot C2.