Op onze school vinden we het belangrijk dat we de talenten en kansen van al onze leerlingen in beeld hebben. Daarom hebben wij het Edisonproject, waarmee we onze onderbouwleerlingen doelgerichter kunnen begeleiden en uitdagen.

Wat houdt het Edisonproject in?

  • In oktober van het brugklasjaar worden alle vwo-leerlingen gescreend door het Nijmeegse Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek, een organisatie met veel expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, motivatie en intelligentie. De leerlingen worden gescreend op motivatie, intelligentie, studievaardigheid en welbevinden. Doordat de leerlingen vergeleken worden met hun eigen groep en niet met een nationale databank, krijgt het Dr. Mollercollege een goede indruk van de begeleidingsbehoeften van de leerlingen. De nabespreking door de medewerking van het CBO wordt bijgewoond door leden van het zorgteam en door de mentoren. Zij geven bij die gelegenheid ook aanvullende informatie die van belang is voor de interpretatie en nemen de screeningsresultaten mee ter ondersteuning binnen hun begeleiding.
  • Vervolgens wordt de informatie teruggekoppeld aan de ouders, die de resultaten met hun kind bespreken. Het is uitdrukkelijk de bedoeling de ouders in de begeleiding te betrekken, omdat hun steun, zeker in het brugklasjaar, onmisbaar is. De screeningsresultaten worden op school verder uitsluitend gebruikt in de begeleiding van leerlingen, niet in het formele proces van op- of afstromen, of bij de overgang naar klas 2.
  • Als de resultaten van de screening, het overleg met de mentor en met de ouders daartoe aanleiding geven, kunnen leerlingen extra ondersteund worden. Dit kan in de vorm van onderzoekend leren, of tutoraat.
    • Bij onderzoekend leren gaat de leerling individueel of in een groepje werken aan een onderzoek van eigen keuze. Er worden enkele workshops gegeven waarin de leerlingen leren hoe ze zo’n onderzoek kunnen opzetten, en wat de voornaamste do’s en don’ts zijn. Het traject wordt afgesloten aan het einde van klas 1 met een slotpresentatie voor de ouders. De leerlingen die hieraan deelnemen zijn vaak leerlingen die in het reguliere programma onvoldoende uitgedaagd worden of aan hun trekken komen.
    • Voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van motivatie of welbevinden op school kan een tutor worden ingezet. Deze gaat in gesprek met de leerling, en samen bepalen ze welke ondersteuning nodig is. Het idee hierbij is dat een leerling in de daaropvolgende jaren ook op de tutor terug kan vallen, mocht dat nodig zijn.
    • Daarnaast biedt onze school natuurlijk ook studievaardigheidstraining en faalangstreductietraining aan. De CBO-screening voorziet de trainers van informatie over de leerlingen die aan hun zorgen worden toevertrouwd.
  • Het is de bedoeling om het Edisonproject de komende jaren uit te rollen over de volgende leerjaren. Dit jaar gaan we van start met onderzoekend leren in klas 2, en krijgt een aantal leerlingen in de derde klas en later ondersteuning van een tutor.