Het woord school doet veel mensen meteen denken aan lokalen, lessen en docenten. Maar school is nog zoveel meer. Naast de talloze lessen vinden er ook onderwijsactiviteiten plaats die niet in een les passen en zelfs niet altijd in het schoolgebouw. Als school zijn we er van overtuigd dat leren op veel meer plekken en ook in andere dan de lestijden kan plaatsvinden. We vinden het heel belangrijk dat de school en dus onze leerlingen en medewerkers participeren in de samenleving. Daarom biedt de school een heel scala aan activiteiten die helpen om je optimaal op een mooie rol in de samenleving voor te bereiden zoals:

 • Reizen
 • Uitwisselingen
 • Bedrijfsbezoeken
 • Excursies
 • TEF
 • Sportklassen
 • Olympiades
 • Debatclub
 • Edison
 • Mastercourses universiteiten
 • Gastlessen
 • Goede doelenacties
 • Kamp
 • Teambuildingsactiviteiten