Extra ondersteuningsmogelijkheden onderwijs-leerlingen

In deze bijzondere tijd proberen we als school zoveel mogelijk het onderwijs op afstand door te laten gaan. Vakdocenten, mentoren, leerjaarcoördinatoren/teamcoaches en leden van ons zorgteam doen hun uiterste best om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat moet allemaal gebeuren binnen de richtlijnen van het RIVM. Dus is ook begeleiding vaak op afstand.

De gemeente Waalwijk wil ook in deze moeilijke tijd haar steentje bijdragen aan de ondersteuning van de leerlingen in Waalwijk. Om hun aanbod duidelijk te maken, is onderstaande flyer opgesteld. Wij bevelen u deze informatie van harte aan. Misschien kan dit aanbod uw zoon of dochter helpen? Alle contactgegevens zijn in de folder vermeld.

20200408 Flyer onderwijs opvang jeugd gemeente Waalwijk