Slaag-zak regeling
Havo

De eindcijfers worden uitgedrukt in een heel cijfer. Het cijfer van alle vakken wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel cijfer, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 zijn of minder naar beneden afgerond en indien de cijfers 50 of meer zijn naar boven.

Geslaagd is de kandidaat die:
A1:       culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding met een “voldoende”
of “goed” heeft afgesloten;
A2:      een gemiddelde van bij het Centraal Examen behaalde cijfers van tenminste 5,5 heeft behaald;
A3:      maximaal één 5 heeft gehaald in de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (A, B);
A4:      de rekentoets heeft afgelegd.

Én m.b.t. de eindcijfers (= gemiddelde van SE en CE, op hele afgerond):

B1:       voor alle vakken, een 6 of hoger heeft behaald, of
B2:      één 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger heeft behaald, of
B3:      één 4 en voor zijn overige vakken een 6 of hoger heeft behaald, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is, of
B4:      twee vijven behaald heeft en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is, of
B5:      één 5 en één 4 behaald heeft en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is.

Vwo

De eindcijfers worden uitgedrukt in een heel cijfer. Het cijfer van alle vakken wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel cijfer, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 zijn of minder naar beneden afgerond en indien de cijfers 50 of meer zijn naar boven.

Geslaagd is de kandidaat die:
A1:      culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding met een “voldoende” of “goed” heeft afgesloten;
A2:      een gemiddelde van bij het Centraal Examen behaalde cijfers van tenminste 5,5 heeft behaald;
A3:      maximaal één 5 heeft gehaald in de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde (A, B of C) en de rekentoets;

Én m.b.t. de eindcijfers (= gemiddelde van SE en CE, op hele afgerond):

B1:      voor alle vakken, een 6 of hoger heeft behaald, of
B2:      één 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger heeft behaald, of
B3:      één 4 en voor zijn overige vakken een 6 of hoger heeft behaald, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is, of
B4:      twee vijven behaald heeft en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is, of
B5:      één 5 en één 4 behaald heeft en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 is.

P.S. Het cijfer voor de rekentoets telt niet mee bij het gemiddelde CE-cijfer en in het compensatieregel.

Cum laude regeling

Een leerling is bevorderd met toekenning van het judicium cum laude als ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 is, berekend op basis van de afgeronde eindcijfers en er geen eindcijfer lager dan 7 is.