Onze school volgt de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem Diatoetsen. Deze toetsen laten zien hoe ver de leerlingen zijn, en of er aspecten zijn waaraan nog gewerkt moet worden om het gewenste niveau te halen.

Een uitgebreide uitleg over de Diatoetsen vindt u hier.