Hieronder vind je het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)  voor examenklassen en voor-examenklassen.

Examenreglement havo en vwo 2018-2019

PTA havo 4 2018-2020

PTA havo 5 2017-2019

PTA vwo 4 2018-2021

PTA vwo 5 2017-2020

PTA vwo 6 2016-2019

In onderstaand overzicht vind je de gezamenlijke afspraken over het aantal cijfers en de weging daarvan. Overige afspraken over toetsing zijn terug te vinden in het leerlingenstatuut.

Toetsafspraken