Wat is Edison?

Op onze school vinden we het belangrijk dat we de talenten en kansen van al onze leerlingen in beeld hebben. Door het Edisonproject kunnen wij onze onderbouwleerlingen doelgerichter begeleiden en uitdagen.
In het brugklasjaar worden alle havo en vwo-leerlingen gescreend door het Nijmeegse Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek op motivatie, intelligentie, studievaardigheid en welbevinden. De nabespreking wordt bijgewoond door leden van het zorgteam en door de mentoren. De informatie wordt teruggekoppeld aan de ouders, die de resultaten met hun kind bespreken.

Extra ondersteuning

Als de resultaten van de screening, het overleg met de mentor en met de ouders daartoe aanleiding geven, kunnen leerlingen extra ondersteund worden in de vorm:

  • Tutoraat: Voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van motivatie of welbevinden op school kan een tutor worden ingezet.
  • Onderzoekend leren: De leerling gaat individueel of in een groepje werken aan een onderzoek van eigen keuze. Er worden enkele workshops gegeven waarin de leerlingen leren hoe ze zo’n onderzoek kunnen opzetten, en wat de voornaamste do’s en don’ts zijn.