Ben je je aan het oriënteren op vervolgopleidingen? Bezoek dan één of meerdere open dagen op verschillende scholen. Een overzicht van alle open dagen in Nederland vind je hier.

Naast het bezoeken van open dagen kan het interessant zijn om een meeloopdag of proefstudeerdag te volgen bij een opleiding die jou aanspreekt. Je kunt je daarvoor aanmelden via de website van de desbetreffende opleiding. Je moet hiervoor altijd verlof aanvragen op school.

 

Verlof aanvragen doe je als volgt:

  1. Je vraagt verlof voor de activiteit aan bij de decaan via kouwenberg@drmollercollege.nl, niet via Magister en ook niet bij de verzuimcoördinator of leerjaarcoördinator/teamcoach. Vermeld in je aanvraag de naam van de school waar je naartoe gaat, opleiding en een korte motivatie (waar sta je in je keuzeproces en wat verwacht je van de activiteit?).
  2. Je ontvangt een reactie van de decaan met goed- of afkeuring en een verplichte verwerkingsopdracht. Aanvragen worden goedgekeurd mits je (1) kan motiveren waarom je de activiteit wilt ondernemen, (2) er geen mogelijkheid is om de activiteit op een ander moment te volgen (open dagen bezoek je, indien mogelijk, in het weekend) en (3) er geen schoolexamens gepland zijn. Voor het inhalen van andere toetsen en huiswerk, maak je zelf afspraken met docenten.
  1. De verzuimcoördinator verwerkt het verlof in Magister.
  2. Binnen een week na de activiteit upload je de ingevulde verwerkingsopdracht in jouw digitale LOB-portfolio op dedecaan.net. Jouw mentor controleert of de opdracht is geüpload.

Proefstuderen – Tijdens het proefstuderen volg je samen met andere studiekiezers een lesprogramma voor een dag of dagdeel. Je verdiept je in de opleiding, kunt studiemateriaal inzien en ontmoet docenten en studenten. Door middel van proefstuderen krijg je een goed beeld van de opleiding.

Dagje meelopen – Student zijn voor één dag; dat is mogelijk wanneer je gaat meelopen. Je wordt gekoppeld aan een student en volgt samen zijn of haar colleges. Op deze manier maak je een gewone lesdag mee en kun je ondertussen vragen stellen aan de student of een van de docenten.

Het verschil tussen een meeloopdag/proefstuderen en het bezoek van een open dag is groot: je krijgt tijdens de meeloopdag/proefstuderen niet alleen informatie en een indruk van de leeromgeving, maar ervaart ook écht wat het is om lessen te volgen op die specifieke opleiding, komt op een laagdrempelige manier in contact met studenten van de opleiding en maakt op een praktische manier kennis met de inhoud van de opleiding.