De dag van de medewerker

Onze medewerkers werden afgelopen dinsdag op ‘De dag van de medewerker’ wel op een heel speciale manier bedankt. Tijdens de koffiepauze hielden twee leerlingen een speech om alle docenten en medewerkers te bedanken voor de lessen en werd aan iedere medewerker een zelfgemaakte attentie gegeven.

Evy en Isa zitten in het tweede leerjaar van de havo. Vorig schooljaar leerden ze elkaar kennen tijdens de kooklessen die mevrouw Arends na lestijd gaf aan zowel leerlingen van de Walewyc als het Dr. Mollercollege. Toen Evy vanuit de Olympiaklas overstapte naar de tweede klas havo op het Dr. Mollercollege kwamen ze bij elkaar in de klas.

Het idee om voor docenten een attentie te maken ontstond vorig jaar in de les Nederlands van mevrouw Van der Hijden. Isa, die graag zelf kleren maakt, beloofde voor mevrouw Van der Hijden een keer een bloesje te maken. Omdat ze meerdere docenten wilden bedanken en het dus niet bij één bloesje zou blijven, besloten ze een andere attentie te gaan maken. Met hun plan gingen ze naar de directeur, de heer Maas. Deze dacht in eerste instantie dat ze misschien iets hadden ‘uitgevreten’, maar toen hij hoorde over hun plan om docenten op deze dag te bedanken, verleende hij ze alle medewerking en stelde een budget beschikbaar. Isa en Evy maakten een begroting, gingen shoppen en knutselden hele middagen. Ze kwamen er al snel achter dat het meer werk was dan ze van te voren hadden ingeschat en moesten hun plan een beetje bijstellen. Dit resulteerde in een lekkere attentie die voorzien was van meerdere briefjes met opmerkingen als; ‘U maakt onze dag!’, ‘Het is altijd leuk bij u!’ en ‘Wij waarderen u!’. In een volle personeelskamer hielden ze samen een speech waarin ze alle personeelsleden bedankten voor het fijne en gezellige schooljaar dat ze vorig jaar hadden.

De docenten werden door deze actie niet alleen getrakteerd op een lekkere attentie, maar ook op een voorbeeld van perfect onderwijs waarin veel competenties werden geoefend: samenwerken, plannen en organiseren, budgetteren, een gesprek voeren, je idee ‘verkopen’, verwerken van materialen, voor een groep staan en speechen etc.

Isa en Evy bedankt! Jullie hebben ‘De dag van de medewerker 2021’ onvergetelijk gemaakt!