Bètamiddag opnieuw een groot succes!

Tijdens de bètamiddag ontvangen wij leerlingen uit groep 8 die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld. In tweetallen hebben zij in ons laboratorium hard gewerkt om een moordzaak op te lossen. In het politieverslag stonden verschillende aanwijzingen. Deze aanwijzingen werden gecontroleerd en onderzocht om de dader op te sporen. Ruim twee uur zijn de leerlingen intensief bezig geweest en hebben ze een beeld gekregen van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en informatica zoals deze op onze school worden aangeboden.