• 5 mei
  Bevrijdingsdag (vrij)

 • 6 mei
  Examentraining havo 5/vwo 6

 • 6 mei
  Uitslag toelating nieuwe leerlingen

 • 7 mei
  Centraal examen I (klik voor rooster)

  Havo Netl 13.30-16.30 u

  Vwo Kunst 9.00-12.00 u

  Vwo M&O 13.30-16.30 u

 • 7 mei
  Ouderraad

 • 8 mei
  Centraal examen I (klik voor rooster)

  Havo Econ 13.30-16.30 u

  Vwo Grieks 9.00-12.00 u

  Vwo Wis A/B/C 13.30-16.00 u

 • 9 mei 15mei
  Returnvisit Istanbul

 • 11 mei
  Centraal examen I (klik voor rooster)

  Havo Dutl 9.00-11.30 u

  Havo Schk 13.30-16.30 u

  Vwo Ak 9.00-12.00 u

  Vwo Netl 13.30-16.30 u

 • 11 mei 16mei
  Returnvisit Estland

 • 12 mei
  Centraal examen I (klik voor rooster)

  Havo Ges 9.00-12.00 u

  Havo Entl 13.30-16.00 u

  Vwo Ges 9.00-12.00 u

  Vwo Nat 13.30-16.30 u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10