De eerste bètamiddag op woensdag 2 oktober 2019 was een groot succes! Nadat de schoolagent het onderzoek had geopend zijn de leerlingen in tweetallen aan het werk gegaan. Verschillende aanwijzingen werden gecontroleerd om de dader op te sporen. Na 2,5 uur onderzoeken hadden de meeste tweetallen de dader gevonden en hebben ze een goed beeld gekregen van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en informatica.