Het was al eervol dat Daisy Momotenko uit 5 vwo tot de finalisten behoorde van het landelijke Concours Interscolaire 2019. Op donderdag 13 juni werd ze ook nog winnares!

Leerlingen uit de bovenbouw vwo van het Dr. Mollercollege met Frans in het pakket hadden op vrijwillige basis deelgenomen aan een wedstrijd «Aimez ma page FakeBook». Daarbij creëerden ze in groepjes of individueel een Facebook-pagina van een persoon uit het Franse taalgebied, naar eigen zin uit heden of verleden. Dat kon dus een wetenschapper, kunstenaar, politicus, sporter of wie dan ook m/v zijn. Het betekende de inzet van een hoop creativiteit, taalvaardigheid en lef. Filmpjes met eigen Franse tekst opnemen, een vriendengroep bedenken en fake posts plaatsen, bijvoorbeeld. Dat was door de finalisten van de wedstrijd met zichtbaar plezier en humor gedaan.

In de categorie onderbouw won een kwartet uit 3 gymnasium van het Staring College in Lochem met een FakeBook-pagina over natuurkundige Marie Curie de eerste prijs. Hun docent Marc- Antoine Lenoir was terecht blij met hun succes.

In de categorie bovenbouw won Daisy Momotenko van onze school met een FakeBook-pagina over de 17e eeuwse componist Jean-Baptiste Lully. De jury had haar uitgebreide FB-pagina hoog gewaardeerd en in het bijzonder haar filmpje. Daarin had ze vanuit haar 21e-eeuws perspectief de componist Lully geïnterviewd over zijn muzikale smaak.

In het Christelijk Gymnasium in Utrecht ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Karim Houali, attaché de l’Ambassade de France (Institut français des Pays-Bas). Na afloop kreeg Daisy van de toeschouwers nog veel complimenten voor het hoge niveau van haar Frans bij de mondelinge presentatie van haar product. Verdiend!  Enkele wedstrijddeelnemers waren meegegaan naar de prijsuitreiking en we vormden een trotse Mollerdelegatie.

Hannie van Huijgevoort